Kruszywa, odpady z produkcji

Kruszywa, czyli wszystkie okruchowe materiały granitowe, powstają podczas wydobycie i obróbki granitu. Nasze produkty to kamienie łamane ze skał rodzimych: grysy, klińce, tłucznie i inne. Stanowią dominujący składnik betonu, dlatego ich cechy mają duży wpływ na jakość materiałów budowlanych. Ze względu na swoje pochodzenie są trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych i posiadają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Mają szerokie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie drogowym.

  • Odpad z produkcji kostki granitowej