Kruszywa

KRUSZYWA, czyli wszystkie okruchowe materiały granitowe, powstają podczas wydobycie i obróbki granitu. Nasze produkty to kamienie łamane ze skał rodzimych: grysy, klińce, tłucznie i inne. Stanowią dominujący składnik betonu, dlatego ich cechy mają duży wpływ na jakość materiałów budowlanych. Ze względu na swoje pochodzenie są trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych i posiadają odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Mają szerokie zastosowanie przede wszystkim w budownictwie drogowym.

  • Miał granitowy 0-8 mm

  • Mieszanka mineralna 0-31,50 mm

  • Mieszanka mineralna 0-63 mm

  • Kliniec granitowy 8-31 mm

  • Tłuczeń granitowy 31-63 mm

  • Kamień łamany 100-500 mm