Dane firmy

Kopalnia Granitu WEKOM II Sp. z o.o
Kostrza, ul. T. Kościuszki 70, 58-150 Strzegom

NIP: 884-001-07-14
Regon: 290527739

fax: +48 74 855 53 11
telefon: +48 74 855 53 10

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN
KRS nr 0000203167
Bank: Bank Gospodarki Żywnościowej:
Numer konta: 6820 3000 4511 100 0000 1789 210

Koncesja: 44/94 Wydana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Zakład Wydobycia i Przerobu Granitu Petra-Bud Sp. z o.o. 
Kostrza, ul. T. Kościuszki 64, 58-150 Strzegom

NIP: 884-10-10-231
REGON: 890316076

telefon: +48 74 855 53 10
e-mail: petra-bud@granit-kostrza.pl

Kapitał zakładowy: 213.000 PLN
KRS: 000213021
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.:
34 1750 1309 0000 0000 1160 8159

Koncesja: 10/E/2003 wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego